За рулем, 2003/08 – Август.
«Вестфилд-Лотос»
88
89
90
91